Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów mnożnik bazy monetarnej
Omów mnożnik bazy monetarnej Na podaż pieniądza w kraju składają się depozyty na żądanie w bankach oraz gotówka w posiadaniu społeczeństwa, czyli banknoty i bilon znajdujące się poza systemem bankowym. Pp = G + D Gdzie: Pp - podaż pieniądza D - depozyty które znajdują się w bankach komercyjnych G - pieniądz gotówkowy poza systemem bankowym Na rozmiar bazy monetarnej państwa składają się wszystkie pieniądze występujące w formie gotówkowej (poza systemem bankowym) i depozyty banków komercyjnych w banku centralnym czyli ich rezerwy obowiązkowe. Bm = G + Ro Bm - baza monetarna Ro - rezerwy obowiązkowe G - gotówka poza systemem bankowym Mnożnik bazy monetarnej jest stosunkiem podaży pieniądza znajdującego się w rękach społeczeństwa do bazy monetarnej czyli do pieniądza banku centralnego. mb - mnożnik bazy monetarnej Pp - podaż pieniądza Bm - baza monetarna D - depozyty na żądanie Ro - rezerwy obowiązkowe G - gotówka poza systemem bankowym Mb czyli mnożnik bazy monetarnej informuje o maksymalnej możliwości przyrostu ilości pieniądza w gospodarce przy zwiększeniu bazy monetarnej o jednostkę pieniężną Podaż pieniądza (Pp) = mnożnik bazy monetarnej (mb) x baza monetarna (Bm) Parametry od których zależy wielkość bazy monetarnej przykład: stopa rezerw obowiązkowych r = 20% stopa zapotrzebowania na gotówkę c = 15% czyli bank centralny może oczekiwać podaży pieniądza (przyrostu ilości pieniądza w gospodarce) o 3,28 na każdą jednostkę pieniężną. www.wsos.edu.pl