Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów istotę procesów motywacyjnych
Omów istotę procesów motywacyjnych a) definicja procesu emocjonalnego i emocji: w ujęciu szerszym obejmuje oprócz emocji takie zjawiska jak przeżycia o charakterze emocji, a nie będące emocjami b) Reykowski – specyficzne procesy regulacji uruchamiane gdy człowiek styka się z bodźcami mającymi znaczenie dla organizmu lub osobowości. Można wyróżnić trzy główne aspekty tych procesów: znak emocji (aspekt afektywny), zmiany - wzrost poziomu mobilizacji energii odczuwany jako pobudzenie emocjonalne i treść emocji (jej cechy jakościowe) c) Emocje jako reakcja: w zasadzie każdy bodziec może wywołać reakcję. Reakcja emocjonalna przejawia się w: - odczuwanie emocji: aspekt poznawczy (emocja + -) - zmiany w ciele: aspekt fizjologiczny - reakcja zewnętrzna (ekspresja emocjonalna): reakcja ekspresywna, zachowanie pod wpływem emocji }aspekt komunikacyjny d) podstawowa rola emocji to adaptacja e) definicja emocji wg Watsona: - emocja: zorganizowana, silnie ustrukturalizowana reakcja na zdarzenie o ważnych konsekwencjach dla potrzeb, celów lub przetrwania jednostki - emocja posiada trzy składniki: · prototypowa forma ekspresji · typowe zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego (głównie układ autonomiczny) · szczególny stan subiektywnych odczuć - aspekt fizjologiczny emocji to aspekt pobudzenia (natężenie emocji) i aspekt zmian w narządach wewnętrznych - każda emocja zawiera ocenę zdarzenia, jest ustosunkowaniem się do - każda emocja wytwarza pewną reakcję na pewien specyficzny typ zdarzeń - każda emocja prowadzi do działań (zachowań) adaptacyjnych, charakterystycznych dla tej właśnie emocji - emocja trwa krótko