Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów doktryny społeczno-ekonomiczne mające istotny wpływ na kształt polityki gospodarczej
Omów doktryny społeczno-ekonomiczne mające istotny wpływ na kształt polityki gospodarczej. Doktryny społeczno-ekonomiczne - to zbiór twierdzeń, pojęć, założeń, pojęć opartych na naukowych potrzebach. Doktryny obejmują aspekty: moralne, filozoficzne, światopoglądowe. Doktryna - reguła, zasada, wytyczna, pogląd. Doktryna obejmuje różnorodne zjawiska.Rodzaje doktryn społeczno – ekonomicznych: -partie polityczne -grupy polityczne liberalna - ingerencja państwa w gospodarkę powinna być minimalna żeby zostawić sprawy rynkowi; socjaldemokratyczna - państwo powinno ingerować w rozwój gospodarki; katolicyzm -doktryna komunistyczna -menkontylizm - zakładał rozwój handlu, gospodarki przed XVIII w. -interwencjonizm gospodarczy - XX w. szkoła keynesowska, stwierdzał, że kapitalizm rozwija się nie płynnie, dlatego trzeba stworzyć mechanizm regulujący za pomocą państwa. Z doktryną związane są : *słuszna cena; *uczciwa cena; *kościół i jego poglądy na temat kapitalizmu.