Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Określ sektory, formy własności i formy prawno– organizacyjne w gospodarce narodowej
Określ sektory, formy własności i formy prawno– organizacyjne w gospodarce narodowej. Sektory w gospodarce narodowej : *rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo; *rybołówstwo, rybactwo; *górnictwo, kopalnictwo, działalność. Produkcyjna (przetwórstwo); *zaopatrzenie w energię, gaz i wodę (dystrybutory); *budownictwo; *handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, artykuły przeznaczenia osobowego i użytku domowego; *hotele i restauracje; *transport, gospodarka magazynowa, łączność; *pośrednictwo finansowe; *obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów; *administracja publiczna i obrona narodowa, gwarantowana prawna opieka zdrowotna; *edukacja; *ochrona zdrowia i opieka socjalna; *pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna, indywidualna - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; *organizacje i zespoły międzynarodowe. Formy własności: -własność prywatna (własność prywatna) -własność - sektor publiczny (własność publiczna, własność komunalna) -własność mieszana (własność publiczna bądź komunalna + cząstka prywatnej)