Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Określ podstawowe czynniki rozwoju gospodarczego
Określ podstawowe czynniki rozwoju gospodarczego. Co to są czynniki tradycyjne i nowoczesne? 1) Czynniki intensywne - prowadzą do lepszego wykorzystania czynników produkcji a tym samym do najlepszego wykorzystanie czasu. Do czynników intensywnych możemy zaliczyć: * wzrost zdolności intelektualnych człowieka i ich wykorzystanie; * wzrost wymiany towarowej z zagranicy, * eksport i przyspieszenia obrotów gospodarczych; * procesy miniaturyzacji, które polegają na zwiększeniu i poprawie funkcji produkcji przy zmniejszaniu ich objętości i materiałów potrzebnych do ich wytworzenia. Większość czynników intensywnych możemy odnaleźć w czynnikach nowoczesnych. 2) Czynniki ekstensywne – to rozszerzenie dotychczasowych technologii. Czynniki rozwoju gospodarczego: -zewnętrzne (zagraniczne) -wewnętrzne (krajowe), np. struktura gospodarcza (np. struktura technologiczna, struktura zatrudnienia, struktura kapitału zastosowanego w przedsiębiorstwie). Czynniki tradycyjne: *ilość; *zakres pracy; *ziemia; *narzędzia pracy, *środki pracy; Czynniki nowoczesne:* wzrost kwalifikacji i umiejętności; *wysoka wydajność pracy i jej wzrost; *wzrost poziomu techniki; *efektywna struktura produkcji; *efektywne systemy zarządzania.