Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Określ podstawowe cechy systemu nakazowo-rozdzielczego i systemu rynkowego
Określ podstawowe cechy systemu nakazowo-rozdzielczego i systemu rynkowego. System nakazowo rozdzielczy (gospodarki centralnie planowanej) podstawowe wybory ekonomiczne (decyzje gospodarcze) dotyczące tempa i kierunku rozwoju gospodarczego są określane centralnie w oparciu o preferencje centralnych planów i ich przesłanki społeczno-gospodarcze środki rzeczowe, osobowe i kapitałowe na realizację zadań planowych i ich alokacja w gospodarce są określone przez centrum gospodarcze samodzielność przedsiębiorstw jest ograniczona głównie do bieżących decyzji wykonawczych i wykonawczych powiązania i stosunki gospodarcze między podmiotami decyzyjnymi przebiegają przede wszystkim pionowo oraz mają głównie charakter administracyjny i wiążący, bądź wręcz nakazowo rozdzielczy centrum ustala nie tylko ilościowe zadania planowe i środki na ich realizację, ale także podstawowe parametry ekonomiczne (ceny, podatki, stopa procentowa, kursy walut) gospodarka środkami finansowymi jest scentralizowana System rynkowy : opieranie decyzji i wyborów przez podmioty gospodarcze na informacjach i preferencjach swobodnego rynku i wolnej konkurencji zdecentralizowane i autonomiczne postępowanie samodzielnych podmiotów gospodarczych, oparcie procesów alokacji produkcji, inwestycji pieniężnych, kapitału finansowego oraz inwestycji rzeczowych na autonomicznych mechanizmach popytu i podaży, konkurencji na wysokości kształtowania się stopy dochodów i zysków stosowanie polityki leseferyzmu tj. swobody decyzji przedsiębiorstw bez angażowania się i ingerencji oraz ograniczeń ze strony państwa orientacja na brak regulacji administracyjnych we wszystkich podstawowych wyborach i decyzjach oparcie systemu motywacji do działań i przedsiębiorczości, na powiększaniu korzyści i zysku ze swej działalności. diploma of marketing and communication perth