Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Okres przedkapitalistyczny i jego przedstawiciele
Okres przedkapitalistyczny i jego przedstawiciele Kameralizm - kameraliści postawili kwestię granicy wydatków publicznych a przez to wyznaczyli granice opodatkowania. Wskazali jedną z metod budowania budżetu państwa - powinno się rozpoczynać od potrzeb państwa tj. wydatków do których należy dostosować dochody. Kameraliści sformułowali zasadę rocznego sporządzania budżetu. Do polskich przedstawicieli kameralistów należał J.F. Nax, sformułował podatki: - podatek gruntowy - sprawiedliwy ale trudny w prowadzeniu - podatek od osób - niesprawiedliwy , bo nie uzależniony od majątku i dochodów - podatek od rzeczy - zwolennik - akcyza i czapowe (dobra luksusowe) Merkantylizm - Merkantyliści w XVI i XVII wieku preferowali gospodarkę krajową i uważali że należy ją obronić min. za pomocą systemów podatkowych i ceł. Głównym zagadnieniem merkantylizmu było udowodnienie konieczności uprzemysłowienia, rozwoju gospodarczego oraz wskazanie środków tego rozwoju. Funkcja pieniądza sprowadzała się do środka pośrednictwa w wymianie. Bulioniści dostrzegają prawidłowości w zwiększaniu się ilości monety w obiegu do wzrostu poziomu cen towarów. Pojawiła się ilościowa teoria pieniądza. Merkantyliści uważali za bogactwo kraju (poprzez eksport towarów) pracę która wymierzona jest na obce rynki . Kolbertyzm - J.B. Colbert był doradcą króla Ludwika XIV. Wśród zasług Colberta dla gospodarki Francji należy wymienić standaryzację prawa podatkowego, ceny i administrację, oraz rozbudowę armii lądowej i floty morskiej, zdobywanie kolonii i kompanii handlowej. Głosił on poglądy w zakresie ochrony rodzimej produkcji przez elastyczny system ceł importowych. Fizjokratyzm - Głównym przedstawicielem fizjokratów był F. Quesnay który głosił że jedynym źródłem bogactwa jest rolnictwo i ziemia. Jedynie praca w rolnictwie ma charakter produkcyjny. Powstał koncepcja podatku jedynego, który płacić powinni jedynie właściciele ziemscy. Podejście to było niezgodne z logiką i nie praktyczne. Fizjokraci preferowali konkurencję w gospodarce, wolny handel bez granic i wolność gospodarczą co dało podwaliny stworzenia klasycznej ekonomii politycznej.