Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej
Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej Są to całkowite lub częściowe zniesienie swobody obrotów dewizowych z zagranicą w warunkach ograniczeń obroty te ze zostają poddane kontroli lub są w pełni przejmowane przez administracje państwową. Wyrazem tego jest obowiązek odsprzedawania upoważnionym bankom dewiz zarobionych za granicą. Płatności na rzecz zagranicy mogą być dokonywane tylko po uzyskaniu zezwolenia państwa. Ograniczenia mogą dotyczyć całości lub tylko części obrotów towarowych z zagranicą bądź wszystkich lub tylko części partnerów zagranicznych. Wymienialność waluty danego kraju może mieć charakter wewnętrzny, zewnętrzny, całkowity. Gdy ograniczenia dotyczą wszystkich walut obcych, tytułów płatności i podmiotów gospodarczych, waluta danego kraju jest w pełni niewymienialna. W przypadku gdy ograniczenia dotyczą wybranych walut obcych, tytułu płatności, podmiotów gospodarczych, waluta danego kraju jest tylko częściowo niewymienialna. Nie wymienialności wewnętrznej – przedsiębiorstwa i instytucje danego kraju nie mają swobody wymiany swojej waluty wewnętrznej na waluty obce. Nie wymienialność zewnętrznej – przedsiębiorstwa i instytucje zagraniczne mają zezwolenia na wymianę waluty wewnętrznej danego kraju na inne waluty. Efektem takich ograniczeń dewizowych jest zwykle rozwój transakcji bezgotówkowych w wymianie z zagranicą. Przykładem takich rozwiązań z pominięciem ograniczeń dewizowych są podstawowe formy transakcji np.: transakcje barterowe – towar za towar, transakcje kompensacyjne – towary za inny towar (większa ilość towarów). airmax sklep opinie