Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ogólne zasady kredytowania, umowa kredytowa
Ogólne zasady kredytowania, umowa kredytowa Kredyty należą do podstawowych aktywów banku. Są głównym źródłem uzyskiwanych zysków. Kredyt - operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązany jest zwrócić je z odsetkami i to w umownym terminie. Ogólne zasady udzielania kredytu określone są w prawie bankowym, natomiast szczegółowe procedury w regulaminach kredytowych. Pożyczka - jest instytucją prawa cywilnego. Istota pożyczki polega na przeniesieniu własności. Udzielający pożyczki nie krępuje swobody jej wykorzystania. Źródłem pozyczek są kapitały własne banków. W operacji udzielenia kredytu bank nawiązuje z klientem stosunki umowne sprecyzowane w umowie kredytowej, która ma charakter cywilno - prawny. Umowa, która ma charakter cywilno - prawny oznacza równość ważności stron. Elementami umowy kredytowej są: 1. Kwota kredytu 2. Termin lub terminy („transze”) postawienia do dyspozycji. 3. Terminy spłaty (harmonogram spłat) - równe raty kapitałowe i malejące kwoty zwrotu - równe kwoty zwrotu przypomnieć metody spłaty kredytu 4. Oprocentowanie 5. Przeznaczenie kredytu 6. Sposób wykorzystania kredytu - przelanie środków na rachunek bieżący - realizowanie zleceń na rzecz osób trzecich 7. Formy prawnego zabezpieczenia zwrotności kredytu. 8. Warunki ewentualnego wypowiedzenia umowy. Zdolność kredytowa Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie. Posiadanie zdolności kredytowej jest ustawowym wymogiem udzielenia kredytu.