Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ogólne i szczegółowe pojęcia klasy społecznej wg S. Ossowskiego
Ogólne i szczegółowe pojęcia klasy społecznej wg S. Ossowskiego Na podstawie: Stanisław Ossowski „Struktura klasowa w społecznej świadomości”. Klasy są to grupy najwyższego rzędu w strukturze społ., które różnią się między sobą miejscem zajmowanym w systemie przywilejów i upośledzeń o charakterze niebiologicznym. Cechy klas społ.: - przynależność jest względnie trwała - złożone wewnętrznie - systemy grup społ. - odrębość trwałych interesów - odmienna świadomość klasowa - względnie izolowane w stosunku do siebie - stanowią część szerszych systemów klasowych - klasowość jest cechą stopniowalną (wyrazistość i rozpiętość) układu klasowego (w różnych społ. może być różna) - klasy hybrydy-mieszane - we wszystkich koncepcjach klas społ. badacze wyodrębnili klasy ze względu na typ stosunków społ.: * przechodniości (porządkujące) – porządkujemy ludzi wg pewnego kryterium. Podziały społ.: 1. charakter prosty (jedno kryterium) 2. symetryczny (kilka kryteriów, np. prestiż społeczny) * zależności: 1. wzajemne (funkcjonalne teorie stratyfikacji) 2. jednostronne (asymetryczne) – mogą wyrażać się w prostych dychotomiach lub skrzyżowaniu 2 lub więcej dychotomii – własności i ich brak, konieczność pracy - za klasę uważa się grupy podstawowe w społ. - koncepcje klas mogą być wyspecjalizowane: * klasy są ekonomiczne * członkowie klas tworzą zamknięty świat (interakcyjne)