Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ogólna charakterystyka systemu budżetowego
Ogólna charakterystyka systemu budżetowego System budżetowy stwarza prawne organizacyjne i planistyczne ramy dla gospodarki budżetowej które określa wszystkie czynności podejmowane przez naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe organy administracji samorządowej w zakresie planowania dochodów i wydatków oraz gromadzenie i wykorzystanie środków budżetowych zgodnie z wyznaczonym tym organom ustawowo zadaniami podlegającym finansowaniu budżetowemu. System budżetowy składa się z 4 elementów: 1. z ram prawnych określających za pomocą odpowiednich przepisów ustawowych np. ustawy konstytucyjnej jak i innych ustaw i aktów prawnych organizację i sposób funkcjonowania gospodarstw budżetowych 2. struktury organów władzy państwowej oraz organów administracji rządowej, kierujących i zarządzających gosp. budżetowego zgodnie z przyznanymi im ustawowo kompetencjami 3. z dochodów i wydatków budżetowych, których konstrukcje i dobór powinny być dostosowane do funkcji budżetu a szczególnie do celów formułowanych w ramach polityki budżetowej, które jest ściśle powiązane z polityką finansową, gospodarczą i społeczną 4. na urzędach planistycznych a szczególnie ma corocznie ustalonym w formie ustawy plan dochodów i wydatków budżetowych odnoszących się do ogółu organów państwowych i innych podmiotów gosp. budżetowej. System budżetowy ma na celu obciążyć ludzi podatkiem oraz wydawać te dochody na cele publiczne.