Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ogólna charakterystyka procesu motywacji
Ogólna charakterystyka procesu motywacji a) motywacja jest to proces psychicznej regulacji dzięki, któremu formują się dążenia. Funkcją dążeń jest sterowanie czynnościami człowieka w taki sposób, aby doprowadzały one do określonego , zgodnego z intencją efektu, czyli celu b) zjawisko polimorfizmu motywacji – jedna potrzeba realizuje się poprzez wiele zachowań c) zjawisko poligenetyzmu motywacji – jedno zachowanie zaspokajać może wiele potrzeb