Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Odzwierciedlenie idealów pozytywizmu w wybranej powiesci tej epoki
- okres w literaturze od 1883 - 1890r. - program spoleczno - ideowy, ale i literacki. - praca organiczna - zgodna praca wszystkich warstw spoleczenstwa w celu doprowadzenia do dobrobytu (stad wrogi stosunek do rewolucji, antagonizowania klas, walk zbrojnych); - praca u podstaw - dzialanie jednostek oswieconych na rzecz najbiedniejszych, pomoc w zdobyciu wyksztalcenia; emancypacja kobiet, asymilacja mniejszosci narodowych; - podstawowa forma wypowiedzi - powiesc - bo przedstawiala wzorce pozytywnych bohaterów - tendencyjna - odeszli od niej najwybitniejsi - Prus, Orzeszkowa.