Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Oda
Oda

• Liryka •

Utwór wierszowany - najczęściej stroficzny - o charakterze pochwalno-panegirycznym lub dziękczynnym, utrzymany w patetycznym
stylu, opiewający wybitną postać, wydarzenie, uroczystość, instytucję czy wzniosłą ideę.
Za twórcę ody uważany jest starogrecki poeta Pindar. Chętnie posługiwano się tym gatunkiem literackim w epoce oświecenia i
romantyzmu. Również w poezji współczesnej poeci sięgają do ody, np. formę ody ma znany wiersz Juliana Tuwima Do prostego
człowieka.