Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ochrona ubezpieczeniowa
1. Ochrona ubezpieczeniowa Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością poniesienia różnego rodzaju strat, które mogą zagrozić stabilności podmiotu gospodarczego. Wspomnianą możliwość poniesienia strat fachowo nazywa się ryzykiem. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sklep odzieżowy, „Alfa”, który mieści się w budynku stanowiącym ciąg pomieszczeń: handlowych, usługowych, a także mieszkalnych, przy ulicy oś. 25-Lecia PRL 16 w Tarnowie, w województwie małopolskim. 2. Analiza ryzyk Sklep znajduje się w sąsiedztwie innych placówek handlowych, w tym sklepu z łatwopalnymi artykułami remontowymi (farby, lakiery, kleje do tapet, rozpuszczalniki itd.). Ponad to nad sklepem znajdują się lokale mieszkalne, co zwiększa ryzyko np. zalania. Dlatego pierwszym ubezpieczeniem, jakie postanowiliśmy wykupić dla firmy, będzie ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Postanowiliśmy także wykupić ubezpieczenie od kradzieży i rabunku. Sklep dysponuje wysokiej klasy towarem, a także jest w posiadaniu sprzętu komputerowego i sprzętu audio-video. Firma ma siedzibę na parterze, co zwiększa ryzyko kradzieży. Ponad to dzielnica, w której znajduje się sklep „Alfa”, jest miejscem częstych kradzieży i rabunków. Ponieważ firma posiada samochód dostawczy, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, postanowiliśmy wykupić także ubezpieczenie AC i NW. Wykupiliśmy także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Zadecydowaliśmy się wykupić indywidualne polisy ubezpieczeniowe na życie dla pracowników sklepu. Ponieważ firma zatrudnia tylko 6 osób, budowanie całego programu ochrony ubezpieczeniowej byłoby nieopłacalne. 3. Opis podmiotu gospodarczego „Alfa” 3.1. Opis lokalu Sklep znajduje się na parterze. Powierzchnia – 150 metrów kwadratowych; Instalacje: gazowa, elektryczna, wodna, kanalizacyjna; Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice oraz czujniki temperaturowe i dymne. W lokalu znajdują się 2 okna wystawowe oraz 2 okna na zapleczu – wszystkie okratowane od wewnątrz kratą stalową. Drzwi wejściowe (dla klientów) są żelazne i zabezpieczone są dwoma zamkami wielozastawkowymi typu Gerda, a także kłódką. Drzwi od zaplecza są drewniane, okute blachą, z dwoma zamkami typu Gerda. Lokal posiada zabezpieczenie alarmujące o włamaniu. Wartość lokalu.................................................................................................120 000,00 zł 3.2. Towary, którymi dysponuje sklep Rodzaj towaru kwota podlegająca ubezpieczeniu Odzież damska 40 000,00 zł Odzież męska 25 000,00 zł Odzież dziecięca 20 000,00 zł Bielizna osobista 5 000,00 zł Razem: 90 000,00 zł 3.3. Środki trwałe Środki trwałe kwota podlegająca ubezpieczeniu Kasa fiskalna 3 000,00 zł Komputer z monitorem 4 000,00 zł Drukarka 700,00 zł Wieża Hi-Fi 2 000,00 zł Telewizor 1 500,00 zł Półki, lady 3 000,00 zł Urządzenia elektryczne i inne 800,00 zł Razem: 15 000,00 zł 4. Wykupione ubezpieczenia 1. od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3. OC, AC, NW posiadaczy samochodów – samochód dostawczy, 4. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, 5. indywidualne polisy ubezpieczeniowe na życie dla pracowników firmy. 5. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Postanowiliśmy wykupić ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, które w naszym przypadku pokrywa szkody powstałe na skutek: § pożaru, § uderzenia pioruna, § wybuchu, § upadku statku powietrznego, § zalania, § dymu. Ubezpieczeniem tym objęliśmy tylko towary i środki trwałe, będące na terenie sklepu. Zrezygnowaliśmy natomiast z ubezpieczenia lokalu, gdyż został on ubezpieczony przez administratora. Ubezpieczyliśmy towar (środki obrotowe) w kwocie 90 000,00 zł, stosując stawkę taryfową według tabeli 0,1 pozycja 12, w której rodzaj działalności określono jako „handel detaliczny”. Ta stawka taryfowa w naszym przypadku wynosi 0,27%. Zgodnie z powyższym wysokość składki będzie następująca: 90 000,00 x 0,27% = 243,00 zł Przy obliczaniu wysokości składki nie zastosowaliśmy żadnych obniżek, ponieważ sklep nie spełnia koniecznych warunków. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych ujęliśmy także środki trwałe. Ich wartość według ewidencji majątku trwałego wynosi 15 000,00 zł. Stawka taryfowa na tego typu ubezpieczenia wynosi 1,20% i jest zakwalifikowana do II klasy ryzyka. Obliczenie składki: 15 000,00 x 1,20% = 180,00 zł. W sumie składka na ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych wynosi: § za środki obrotowe 243,00 zł § za majątek trwały 180,00 zł Razem 423,00 zł 6. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku W naszym przypadku ubezpieczenie to obejmuje środki obrotowe oraz środki trwałe. Jeśli chodzi o mienie obrotowe, to jest ono zakwalifikowane do IV klasy ryzyka i jest uzależnione od sumy tego ubezpieczenia. Stawka taryfowa w przypadku tego rodzaju mienia wynosi 21,15%. Środki obrotowe ubezpieczamy na wartość 9 000,00 zł. Obliczenie składki: 9 000,00 x 21,15% = 190,35 zł Podjęliśmy decyzję, że ubezpieczenie od kradzieży było na pierwsze ryzyko. W takiej sytuacji składka ubezpieczenia będzie zwiększona, o 35%, czyli będzie ona wynosić: 190,35 + 35% x 190,35 = 190,35 + 66,6225 = 256,9725 = 257,00 zł Zdecydowaliśmy ubezpieczyć od kradzieży następujące środki trwałe: § kasę fiskalną, § komputer z monitorem, § drukarkę, § wieżę Hi-Fi, § telewizor. Ich łączna wartość to 11 200,00 zł, lecz ubezpieczyliśmy je na 10 000,00 zł. Składkę naliczyliśmy według stawki taryfowej, która wynosi 1,4% podanej sumy ubezpieczenia, stąd: 10 000,00 x 1,4% = 140,00 zł Razem składka na ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wynosić będzie: § środki obrotowe 257,00 zł § środki trwałe 140,00 zł Razem 397,00 zł 7. Ubezpieczenie samochodu dostawczego firmy: OC, AC, NW 7.1. Ubezpieczenie OC Ubezpieczeniem tym objęto samochód dostawczy o ładowności do 2 ton. Składka podstawowa wynosi 1 100,00 zł. Skorzystaliśmy z przysługujących nam obniżek: § 5% - za kontynuację ubezpieczenia, § 10% - za ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC, § 10% - za jednorazową wpłatę. Składkę obliczyliśmy w następujący sposób: 1 100,00 – 5% x 1 100,00 = 1 100,00 – 55,00 = 1 045,00 zł - minus obniżka za ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC 1 045,00 – 10% x 1 045,00 = 1 045,00 – 104,50 = 940,50 zł - minus 10% za jednorazową wpłatę 940,50 – 10% x 940,50 = 940,50 – 94,05 = 846,45 zł Składka OC za rok wynosi 846,45 zł. 7.2. Ubezpieczenie AC Przy ubezpieczeniu Auto Casco należy podać następujące dane: § wartość pojazdu 45 000,00 zł, § rok produkcji 1997, § marka Renault Master, § zakres ubezpieczenia pełny (z kradzieżą). Zastosowaliśmy składkę 5,5% x wartość samochodu. Skorzystaliśmy z następujących obniżek: § 15% - za jednorazową wpłatę składki rocznej, § 10% z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. A tak obliczyliśmy składkę: 5,5% x 45 000,00 = 2 475,00 zł 2 475,00 – 15% x 2 475,00 = 2 475,00 – 371,25 = 2 103,75 zł 2 103,75 – 10% x 2 103,75 = 2 103,75 – 210,375 = 1 893,375 = 1 893,40 zł Zatem kwota ostateczna za ubezpieczenie AC wynosi 1 893,40 zł za rok. 7.3. Ubezpieczenie NW Składkę na ubezpieczenie NW nalicza się od określonej odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego. My ubezpieczyliśmy na sumę ubezpieczenia 5 000,00 zł, skąd składka na ubezpieczenie NW, w naszym przypadku wynosi: 5 000,00 x o.8% = 40,00 zł W sumie ubezpieczenie samochodu w zakresie OC, AC i NW kosztuje nas: § ubezpieczenie OC 940,50 zł, § ubezpieczenie AC 1 893,40 zł, § ubezpieczenie NW 40,00 zł, Razem 2 873,90 zł 8. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest handel. Stawka za tego typu ubezpieczenia wynosi 0,6% x suma zadeklarowana. Nasza suma zadeklarowana to 15 000,00 zł, czyli składka wynosi: 15 000,00 x 0,6% = 90,00 zł Przy tego typu ubezpieczeniach muszą być podane sumy ubezpieczenia oraz rodzaj schowka. Według wywiadu sklep posiada kasetę stalową, przymocowaną do podłoża (pierwsza klasa zabezpieczenia). Górna granica odpowiedzialności to 0,3 jednostki obliczeniowej. Jednostka obliczeniowa (j.o.) – stanowi 120 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegło kwartał według GUS. Przyjmując: 2 047,29 zł x 120 = 245 674,80 zł 245 674,80 zł x 0,3 j.o. = 73 702,44 zł My zdecydowaliśmy się na ochronę 15 000,00 zł. Stawka za tego typu ochronę wynosi 0,48%. Obliczanie składki: 15 000,00 x 0,48% = 72,00 zł Składka roczna za OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej kosztować nas będzie 72,00 zł. 9. Wnioski Podliczyliśmy, że roczny koszt wszystkich, wykupionych przez nas ubezpieczeń wynosi: § za ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 243,00 zł, § za ubezpieczenie od kradzieży i rabunku 397,00 zł, § za ubezpieczenie samochodu dostawczego (OC,AC,NW) 2 873,90 zł, § za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gosp. 72,00 zł, Razem 3 585,90 zł. Kwota 3 585,90 zł nie obciąża zbytnio rocznych wydatków firmy „Alfa”, więc możemy zdecydować się na opracowany przez nas projekt ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na wykupienie indywidualnych polis ubezpieczeniowych na życie dla pracowników sklepu. Podczas programowania ochrony ubezpieczeniowej, korzystaliśmy ze stawek taryfowych Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo – Asekuracja S.A., za rok 2001.