Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

OPISZ REDYSTRYBUCYJNĄ FUNKCJĘ FINANSÓW
OPISZ REDYSTRYBUCYJNĄ FUNKCJĘ FINANSÓW Drugą grupę strumieni pieniężnych wyróżnionych w oparciu o kryteria podmiotowe stanowią przychody i wydatki redystrybucyjne (transfery obejmujące płatności dokonywane z różnych tytułów). Ich wspólną cechą jest występowanie materialnego ekwiwalentu za przekazywany pieniądz. Strumienie redystrybucyjne obejmują: - podatki i opłaty, - renty i zasiłki, - subwencje i dotacje, - odsetki. Charakteryzują się tym, że są regulowane przez mechanizm rynkowy. Finanse gospodarstw domowych obejmują przychody i wydatki tego podmiotu. Dla gospodarstw domowych typowymi są przychody z tytułu wynagrodzenia za pracę (przychody ekwiwalentne), a także przychody redystrybucyjne, czyli transfery. Transfery - emerytury, renty, zasiłki dodatkowe, ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia obligacji i depozytów bankowych oraz dywidendy. Gospodarstwa domowe osiągają też przychody kredytowe. Kierunki wydatków gosp. dom. - wydatki związane z zakupem dóbr, usług konsumpcyjnych oraz wydatki transferowe, podatki, opłaty, składki ubezpieczeniowe.