Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Nurty w nauce o polityce społecznej:
Nurty w nauce o polityce społecznej: socjologiczno-strukturalny (K. Krzeczkowski), ekonomiczno-społeczny (S. Rychliński), socjalno-bytowu (Z. Daszyńska – Golińska, L. Frąckiewicz), psychologiczno-społeczny (W Szubert). Początki współczesnej polityki socjalnej – Niemcy XIX w. procesy industrializacji i urbanizacji; samoorganizacja robotników; zmniejszanie tygodniowego czasu pracy z 78 godz. (1860/70) do 60 (1900/05); 1883 – ustawa dotycząca ubezpieczenia chorobowego robotników; 1884 – ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym; 1889 – ustawa dotycząca zabezpieczenia na wypadek inwalidztwa i starości; 1927 – ustawa o pośrednictwie pracy i ubezpieczeniu bezrobotnych.