Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Neopozytywizm w socjologii
Neopozytywizm w socjologii W dwudziestym w. nastąpił powrót do koncepcji pozytywizmu w socjologii. dwudziesty w. - " fizykowanie " Rozwinął się pozytywizm koła niemieckiego ( Koło Wiedeńskie , Austria , Czechy , Niemcy ) Neurath, Kundberg, Kazarsfeld, Stouffer. * ukształtowanie warsztatu badań empirycznych * nurt badawczy , który opowiada się za obdukcją jako podst. narzędziem dowodzenia twierdzeń ( podejście metodologiczne ) * nauka są to wypowiedzi o obserwowanych faktach albo ekstrapolacjach, sprzeciw wobec metafizyki (zjawiska nie obserwowalne - filozofii, poezja ) nauka ma być o faktach