Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Narzędzia regulacji rynku pracy.
Narzędzia regulacji rynku pracy. Rynek pracy to także narzędzia jego regulacji. Owe narzędzia to celowe rozwiązania o charakterze administracyjnym, organizacyjnym i innym, mające na celu przyczynienie się do rozwiązań konkretnych problemów rynku pracy poprzez oddziaływanie na popyt i podaż pracy. Stosowane narzędzia są dopasowane do warunków: pełnego zatrudnienia, nadmiernego zatrudnienia, występowania rezerw zasobów pracy, bezrobocia. W krajach rozwiniętych rynek pracy funkcjonuje z dużymi zakłóceniami, oddalającymi go od teoretycznego modelu rynku pracy przy doskonałej konkurencji, (9 w którym wielkość zatrudnienia jest funkcją płac, mechanizm rynkowy zapewnia automatycznie optymalne zatrudnienie, bezrobocie zaś ma charakter frykcyjny lub dobrowolny. Model ten opiera się na następujących założeniach: na rynku pracy występuje pełna konkurencja i nie ma żadnych przeszkód w dostępie do niego, oferowana na rynku praca ma homogeniczny charakter tzn. Przedstawia jednakową produktywność, istnieje pełna informacja dotycząca obecnej i przyszłej sytuacji (miejsca pracy, wynagrodzenia), siła robocza jest w pełni mobilna.