Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Narzędzia oddziaływania Banku Centralnego na politykę kredytową banków handlowych
Narzędzia oddziaływania Banku Centralnego na politykę kredytową banków handlowych 1. Polityka stóp procentowych 2. Rezerwy obowiązkowe 3. Polityka otwartego rynku 4. Limity kredytowe. Ad2) Jest formą podatku, który muszą płacić banki komercyjne na rzecz banku centralnego, a ponieważ jest nim na ogół bank państwowy to pośrednio jest to dochód budżetu. Bank Centralny ustala stopę rezerwy obowiązkowej, która określa jaka część tych wkładów powinna się znaleźć na jego rachunku. W ten sposób banki dysponują dodatkowym instrumentem sprzyjającym utrzymaniu ich płynności w krótkim czasie. Ad3) Polega na tym, że Bank Centralny jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, przeważnie państwowych.