Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Naruszewicz Adam Stanisław
Naruszewicz Adam Stanisław

• ur. 1733 • zm. 1796 •

   
Adam Naruszewicz (1733–1796), poeta i historyk, pochodził z poleskiej rodziny szlacheckiej. Nauki pobierał w kolegium jezuickim w
Pińsku, był słuchaczem filozofii w Akademii Wileńskiej. Potem kształcił się we Francji, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii. Po
powrocie do kraju uczył wymowy, historii i francuskiego w Collegium Nobilium w Warszawie oraz w Szkole Rycerskiej. W 1788 r.
otrzymał godność biskupa smoleńskiego, a w 1790 biskupa łuckiego. Naruszewicz pisał ody, satyry, bajki, epigramaty, sielanki. Jest
także autorem Historii narodu polskiego (1780-1786), napisanej na zamówienie króla Stanisława Augusta.