Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny NSA sprawuje, w określonym zakresie w ustawie kontrolę działalności -> administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje równierz orzekanie zgodności z ustawami uchwał organów -> samorządu terytorialnego i aktów normatywnych. Rola sądów administracyjnych ma charakter twórczy. Zespalając normy prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego i innych dziedzin prawa. W skład NSA wchodzą: Prezesi, wiceprezesi, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych, sędziowie. Sędzia NSA może być członkiem tylko jednej izby. Prezesa i wiceprezesów NSA powołuje i odwołuje Prezydent. NSA orzeka w sprawach skarg na: - decyzje administracyjne; - postępowanie administracyjno - egzekucyjne; Sąd rozpatruje również skargi na akty zawierające przepisy gminne. NSA roztrzyga sprawę wyrokiem lub postanowieniem.