Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Na czym polega wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Na czym polega wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich? Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich polega na podejmowaniu różnych przedsięwzięć, aby ludność wiejska miała możliwość pracy poza rolnictwem bez potrzeby migracji ze wsi. W rejonach . W istocie problem sprowadza się do rozwoju produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego oraz związanych z nim usług , z równoczesnym zachowaniem dóbr ekologicznych. Scenariusz zrównoważonego rozwoju rolnictwa eksponuje przede wszystkim : zachowanie równowagi pomiędzy ekosystemami rolniczymi oraz innymi ekosystemami przyrody i zdolności do produkcji zdrowej żywności racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i oszczędne ich wykorzystywanie rekonstrukcja techniczno-technologiczna rolnictwa w możliwie krótkim okresie , Szybszy wzrost wydajności pracy w rolnictwie będzie umożliwiał tanienie żywności aktywny udział wyspecjalizowanych agent państwa w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska www.mustache.pl diploma of international business perth