Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Na czym polega różnica między potencjalnym, a realnym produktem społecznym
Na czym polega różnica między potencjalnym, a realnym produktem społecznym? Realna wartość PKB odzwierciedla produkcję faktycznie osiągniętą, natomiast potencjalna osiąga wielkość jaka mogłaby zostać osiągnięta przy maksymalnym wykorzystaniu czynników pracy czyli pracy, kapitału i postępu technicznego