Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Na czym polega funkcja redystrybucyjna budżetu państwa
Na czym polega funkcja redystrybucyjna budżetu państwa? Funkcja redystrybucyjna rządu polega na działalności prowadzącej do sprawiedliwego podziału dochodu i bogactwa w stosunku do tego jaki jest osiągany dzięki mechanizmowi rynkowemu. Sfera ta dotyczy podziału dochodu narodowego i bogactwa pomiędzy ludzi. Ponieważ w społeczeństwie są bogaci i biedni, rząd występuje w obronie tych najbiedniejszych. Wyższe dochody opodatkowane są wyżej. Biedni otrzymują od państwa zasiłki i dotacje. Także zasiłki dla bezrobotnych zaliczane są do dystrybucyjnej działalności rządu wszechnicapolska.edu.pl