Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Na czym polega aktywna pol. budżetowa
Na czym polega aktywna pol. budżetowa? Aktywna pol. budżetowa polega na stosowaniu przez rząd środków przeciwdziałania cyklicznym fluktuacjom w celu ograniczenia bezrobocia. Środki te to: zmiana stawek podatków, zmiana podziału transferów z budżetu państwa, zmiana wysokości wydatków budżetowych na roboty publiczne. Ryzyko jakie za sobą niesie pol. aktywna wiąże się z opóźnieniem w czasie. Podjęcie konkretnego działania wymaga dokonania diagnozy czyli ustalenia formy i zakresu zmian, a następnie procesu legislacyjnego. W pol. aktywnej następują zmiany w zakresie globalnego popytu.