Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

NORMY PRAWA FINANSOWEGO
NORMY PRAWA FINANSOWEGO Normy prawa finansowego cechuje trójczłonowa formuła obejmująca: - hipotezę - dyspozycję - sankcję Hipoteza normy składa się z dwóch części: - powołania się na akt normatywny czyli źródło prawa, - powołania się na stan faktyczny (uzasadniający dyspozycję normy). Dyspozycja normy obejmuje: - przedmiot normy czyli określone zachowanie się stanowiące uprawnienie jednego podmiotu i zobowiązanie drugiego, - podmioty normy, czyli czynnego uprawnionego i biernego zobowiązanego. Sankcja - to określona dolegliwość karna oraz materialna.