Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMY!
NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMY! Zadanie 1 Sprzedaż wynosi 10.000szt P=30 zł/szt Kzj=25 zł/szt Ks=35.000zł Zysk= 15.000 zł Oblicz próg rentowności ilościowy, wartościowy, wskaźnik marży brutto, strefę bezpieczeństwa. Oblicz wynik wyjściowy Jak zmieni się wynik w stosunku do wyjściowego, jeżeli koszty stałe wzrosną o 5.000zł a Kzj zostanie zredukowany o 10% Jaka powinna być cena aby osiągnąć zysk 7.000zł Jaka musi być wielkość sprzedaży aby osiągnąć zysk o 10% wyższy od wyjściowego Ad1) Ad2) Zysk= Sf-Kzm-Ks=300.000-250.000-35.000=15.000zł Ad3) Zysk=Sf-Kzm-Ks=300.000-225.000-40.000=35.000zł Ad4) Ad5) Zadanie 2 Dane są dwa przedsiębiorstwa X i Y produkujące i sprzedające ten sam wyrób, w tej samej cenie i ilości. Osiągają zysk 6.000zł. Przedsiębiorstwo X WDO=7 WMbr=0,50 Przedsiębiorstwo Y WDO=4 Ustal strukturę wartościową i procentową kosztów obu przedsiębiorstw. Oblicz wynik finansowy w warunkach wzrostu i spadku popytu o 10%. Ad1) X Y Przychody Koszty zmienne 84.000 42.000 84.000 60.000 Marża brutto Koszty stałe 42.000 36.000 24.000 18.000 Wynik finansowy 6.000 6.000 MbrX=WDO*Zysk=7*6.000=42.000zł MbrY=4*6000=24.000zł Ad2) Zadanie 3 Opracuj budżet produkcji i zużycia materiałów dla kwartałów 2003r. zapas początkowy wyrobów gotowych 16.000szt sprzedaż w I i II kw po 35.000szt w III i IV kw po 40.000szt a w Ikw 2004r 40.000szt zakładamy aby na koniec każdego kwartału posiadać zapas końcowy 10% zapotrzebowania na wyroby z następnego kwartału zapas początkowy materiałów 1.000kg norma zużycia materiałów 0,40kg cena każdego kg wynosi 3 zł aby zapewnić ciągłość produkcji na koniec każdego kwartału należy mieć zapas w wysokości 10% zapotrzebowania na materiały z następnego miesiąca. Budżet produkcji Pl. Il. Sprzed. Wyr. + zap. Końcowy 35.000 3.500 35.000 3.800 3.800 4.000 40.000 4.000 148.000 4.000 Ogółem zapotrz. - zap. Początkowy 38.500 16.000 38.800 3.500 42.000 3.800 44.000 4.000 152.000 16.000 Il. WG do prod 22.500 35.300 38.200 40.000 136.000 Budżet zużycia materiałów Il. WG do prod * norma zużycia 22.500 0,40 35.300 0,40 38.200 0,4 40.000 0,4 136.000 0,4 Zapotrz. Na mat + zap. Końcowy 9.000 1.412 14.120 1.528 15.280 1.600 16.000 1.600 54.400 1.600 Ogółem zap na mat - zapas początkowy 10.412 1.000 15.648 1.412 16.880 1.528 17.600 1.600 56.000 1.000 Il. Mat do prod *cena 9.412 3 14.236 3 15.352 3 16.000 3 55.000 3 Mat. Do prod. 28.236 42.708 46.056 48.000 16.500 Zadanie 4 -zapas początkowy wyrobów gotowych 10.000szt -zakładana sprzedaż w I i II kw po 40.000szt zakładana sprzedaż w III i IV kw. 45.000szt zakładana sprzedaż w I kw 2004 r 40.000szt zapas końcowy wyrobów gotowych wynosił 10% zapas początkowy materiałów 500kg norma zużycia 0,5kg cena 1kg 1zł aby zapewnić ciągłość produkcji należy mieć zapas na koniec każdego kwartału w wysokości 20% zapotrzebowania na materiały z następnego miesiąca Budżet produkcji Pl. Il. Sprzed. Wyr. + zap. Końcowy 40.000 4.000 40.000 4.500 45.000 4.500 45.000 4.000 170.000 4.000 Ogółem zapotrz. - zap. Początkowy 44.000 10.000 44.500 4.000 49.500 4.500 49.000 4.500 174.000 10.000 Il. WG do prod 34.000 40.500 45.000 44.500 164.000 Budżet zużycia materiałów Il. WG do prod * norma zużycia 34.000 0,50 40.500 0,50 45.000 0,5 44.500 0,5 164.000 0, Zapotrz. Na mat + zap. Końcowy 17.000 4.050 20.250 4.500 22.500 4.450 22.250 4.000 82.000 4.000 Ogółem zap na mat - zapas początkowy 21.050 500 24.750 4.050 26.950 4.500 26.250 4.550 86.000 500 Il. Mat do prod *cena 20.550 1 20.700 1 22.450 1 21.800 1 85.500 Mat. Do prod. 20.550 20.700 22.450 21.800 85.500