Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMI!
NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMI! Przykład 1 ustal próg rentowności w wyrażeniu ilościowym i wartościowym Oblicz bezwzględną i względną strefę bezpieczeństwa jeżeli planowana sprzedaż wynosi 4.000szt Cena sprzedaży 15 zł/szt Koszt jedn. Zmienny 10 zł/szt Koszty stałe 12.000,00 zł Ad1) Ad2) Przykład 2 Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wyroby po P= 80 zł/szt Kzj= 50 zł/szt Ks=15.000,00 zł Przy jakich rozmiarach produkcji jest zapewniona rentowność Ile wyrobów gotowych należy sprzedać aby osiągnąć zysk w kwocie 3.000,00 zł O ile można zmniejszyć sprzedaż aby przy podwyżce ceny o 10% osiągnąć zysk 3.000,00zł Jaki będzie próg rentowności jeśli koszty stałe wzrosną o 10% Co jest korzystniejsze dla firmy: wynagrodzenie sprzedawców w systemie prowizyjnym w którym prowizja wynosi 10 zł od sprzedanej sztuki wyrobu wynagrodzenie sprzedawców w systemie czasowym w którym łączny koszt wynagrodzeń wynosiłby 4.000,00 zł Jednostkowy koszt zmienny zostałby zmniejszony o 10 zł, natomiast koszty stałe wzrosłyby o 4.000,00zł Ad1) Ad2) Ad3) Ad4) Ad5) Pri=500szt b) korzystniejszy jest system czasowy Przykład 3 Cena sprzedaży A B C D P Kzj Współ. Strukt. Sprzed 40 30 20% 50 35 40% 30 20 30% 150 100 10% Koszty stałe 10.000,00 zł określić wielkość sprzedaży poszczególnych wyrobów w progu rentowności Ustalić wartość przychodów ze sprzedaży zapewniających uzyskanie punktu krytycznego Ad1) Ad2) A= 625*20% = 125szt * 40,00 = 5.000,00 B=625*40% = 250 szt * 50,00 = 12.500,00 C=625*30% = 187,5szt*30,00 = 5.625,00 D=625*10%= 62,5szt8150,00= 9.375,00 625szt 32.500,00 zł PRÓG RENTOWNOŚCI A PODATEK DOCHODOWY Przykład 1 Przedsiębiorstwo produkuje zamrażarkę. Ma zamiar osiągnąć zysk 144.000,00 zł Koszty stałe 400.000,00 zł Cena 2.000,00 zł Kzj 1.300,00 zł stopa opod. 28% PRÓG RENTOWNOŚCI W PRODUKCJI WIELOSERYJNEJ Przykład1 Wyrób A ks= 350.000,00 zł Wyrób B ks= 350.000,00 zł Mba= 700,00 zł Mbb=500,00 zł DŹWIGNIA OPERACYJNA Przykład 1 P Kzj Ks Ilość I Ilość II 100,00 40,00 70.000,00 1300szt 1500szt 100,00 60,00 40.000,00 1300szt 1500szt Marża brutto I II (p-kzj)*q 78.000,00 90.000,00 52.000,00 60.000,00 Wynik fin. I Wynik fin. II WF= Mb-Ks 8.000,00 20.000,00 12.000,00 20.000,00 DZ=20.000,00-8.000,00= 12.000,00 DS=150.000-130.000= 2.000szt