Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Motywacja osiągnięć
Motywacja osiągnięć a) motywacja osiągnięć zakłada współzawodniczenie ze standardem doskonałości (McClelland). Prowadzi do podniesienia lub utrzymania na tak wysokim poziomie jak to możliwe własnych umiejętności we wszystkich działaniach, do których stosuje się wg jednostki standard doskonałości, a więc wykonanie tych zadań może doprowadzić do sukcesu lub niepowodzenia. b) Atkinson – działanie podejmowane przez jednostkę w oczekiwaniu, iż wykonanie tego działania będzie oceniane zgodnie z pewnym standardem doskonałości c) Reykowski – charakterystyczną cechą motywacji osiągnięć jest tendencja do ujmowania rzeczywistości w kategoriach sukces – niepowodzenie, stawanie sobie coraz wyższych wymagań, skłonność do tego, aby naokoło siebie dostrzegać standardy i wymagania stawiane po to, aby te standardy osiągnąć. Jest więc to mechanizm samopobudzający się do ciągłego pięcia się do góry, rywalizowania z innymi i z samym sobą d) Wskaźniki motywacji: siła motywacji zależy od: - oczekiwań poznawczych (czy dane działanie doprowadzi do określonej konsekwencji) - atrakcyjności tych konsekwencji - tendencja do osiągania sukcesu jest wysoka prze średnim poziomie trudności zadania. Osoby o wysokiej ,motywacji osiągnięć wybierają zadania o średnim stopniu, a osoby z tendencją do unikania niepowodzeń wybierają bardzo łatwe zadania lub bardzo trudne. Po sukcesie wzrasta poziom aspiracji - zdolność do odraczania gratyfikacji – zrezygnowanie z nagród natychmiastowych na rzecz większych ale odleglejszych w czasie – wysoka motywacja osiągnięć e) czynniki kształtowania motywacji – wzorce (rodzice), uwaga i wielkość wysiłku wychowawców, sposób egzekucji wymagań (najlepsza jest dominacja nagród)