Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Motywacja do pracy
Motywacja do pracy a) motywacja występuje gdy zadanie warto wykonać, jest wykonalne i ja mogę go wykonać. Motywacja do zadania może być innowacyjna (wizja lepszego stanu rzeczy) lub zachowawcza (wizja gorszego stanu rzeczy) b) od czego zależy motywacja do pracy: - od cech jednostki: ludzie różnią się ogólną motywacją do działania, są tacy którzy w każdych warunkach są gotowi dać z siebie więcej niż inni. Różnice te wynikają z odmiennych zdolności, zainteresowań i potrzeb (hierarchiczna teoria potrzeb Maslowa) + praca powinna zaspokajać potrzeby osiągnięć, przynależności i władzy (Atkinson). Oraz od innych postaw – człowiek wywiązuje się z zadań, które pasują czy definiują jego własny wizerunek i zgodne z przekonaniami. Oraz od wartości pracy. c) czynniki wywołujące zadowolenie z pracy (modyfikatory) (Herzburg) - nagrody za efektywność - motywacja i szanse rozwoju, awansu - odpowiedzialność - osiągnięcia - uznanie - treść pracy d) czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy (higieniczne) - wynagrodzenie - kierownictwo - polityka firmy - warunki pracy e) zależy też od cech środowiska pracy: - grupa: potrzeba akceptacji - kierownictwo - stosowany system kar i nagród (teoria sprawiedliwości)