Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie
Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie Pojęcie i budowa społeczeństwa – mikrostruktura i makrostruktura Pojęcie społeczeństwa w zależności od kontekstu najczęściej oznacza: 1. Rodzaj szerokiej czy nawet najszerszej zbiorowości terytorialnej 2. Szerokie zbiorowości powiązane specjalnymi typami stosunków 3. Ogół instytucji i urządzeń zapewniających jednostkom wspólne zaspokajanie potrzeb i uregulowane współżycie, tworzenie i rozwój kultury 4. Postać egzystencji człowieka 5. Forma życia zbiorowego poza organizacją państwową Uwzględniając powyższy podział pojecie społeczeństwa można zawęzić do trzech koncepcji: 1. Empirycznej – ukazującą społeczeństwa konkretne 2. Konceptualistycznej – przedstawia społeczeństwa ujęte modelowo 3. Filozoficznej – społeczeństwo traktuje jako środowisko i kategorię istnienia człowieka Struktura społeczna – dzielimy na: - mikrostrukturę; - makrostrukturę Mikrostruktura – ułożenie jednostek, ich ról i stosunków w funkcjonalną całość (małe grupy, opis grupy i inne małe zbiorowości) Makrostruktura – całość porządkująca wielkie i największe elementy społeczeństwa globalnego (wielkie zbiorowości, klasy, kategorie zawodów, grupy polityczne|