Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Mechanizmy wpływające na wzrost gospodarczy:
Mechanizmy wpływające na wzrost gospodarczy: Korzyści aglomeracji Korzyści urbanizacji Wzrost gospodarczy nie jest procesem który może przebiegać w sposób niekończący się istnieją trzy bariery ograniczające wzrost: W krajach rozwiniętych wzrost gospodarczy może być nie pożądany z powodu zanieczyszczenia środowiska. Wyczerpujące są bogactwa naturalne np. bogactwo energetyczne Nadmierny przyrost naturalny