Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Mechanizm mnożnikowy kreacji pieniądza bezgotówkowego
Mechanizm mnożnikowy kreacji pieniądza bezgotówkowego Złożenia: 1. stopa rezerw niezbędnych, czyli stosunek r = R/D = 0,2 2. istnieje nieograniczony popyt na kredyt 3. kredytobiorcy korzystają z przyznawanych kredytów wyłącznie z rozliczeń bezgotówkowych. OPERACJE BIERNE (depozyty) OPERACJE CZYNNE (kredyty) AKTYWA PASYWA AKTYWA PASYWA BANK I BANK I Rezerwy + 1000 Depozyty k1 + 100 Rezerwy + 200Kredyty k2 + 800 Depozyty k1 + 1000 BANK II BANK II Rezerwy + 800 Kredyt k3 + 800 Rezerwy + 160Kredyt k4 + 640 Kredyt k3 + 800 BANK III BANK III Rezerwy + 640 Depozyt k5 + 640 Rezerwy + 128Kredyt k6 + 512 Depozyt k5 + 640 D D = D R * 1/r DD - przyrost pieniądza DR - przyrost rezerw 1/r - mnożnik kreacji pieniądza depozytowego DD = 1000 * 1/5 = 1000 * 5 = 5000 Bank centralny powstrzymuje efekt mnożnikowy.