Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski >

Matka Polka jako komentarz do Konrada Wallenroda
Matka Polka jako komentarz do Konrada Wallenroda Utwór jest komentarzem i uzupełnieniem do Konrada Wallenroda Syn matki polki = analogia z synem Matki Bożej : Chrystusem Matka Boża (czyli zapowiedz podobnego losu – matki cierpiącej, patrzącej na syna umierającego na krzyżu za grzechy świata ) : • walka nie będzie jawna • walka nie przyniesie chwały • zaprzeczenie etyki chrześcijańskiej • przeciwieństwo symboliki mitu rycerskiego • zaprzeczenie kultu honoru i chwały (sława) • tragiczna ironia romantyczna Konsekwencją walki Mickiewicza i innych będzie albo wyjazd na Syberię albo do tanki złota gdzieś w kopalni. • nawiązanie do etosu rycerskiego • nawiązanie do motywu syna (Chrystusa) • ceną sławy, jej konsekwencją – płacze kobiet, dzieci, matek ale także pozostanie w pamięci rodaków /los spiskowca/ • kolizja wartości etycznych jest nieunikniona • romantyczny honor zajmuje miejsce drugorzędne • wysoki cel według działania makiawelizmu „cel uświęcą środki” • determinizm historyczny • historyczne tu i teraz • ważny jest los i miejsce człowieka, którego przeznaczeniem jest los spiskowca (w zależności od epoki i czasów bohater jest zmuszony obrać pewna drogę – w czasach Mickiewicza – po zaborami jest to droga spiskowca) • konieczność wymusza, gdyż nie ma żadnych szans, nie ma innej drogi • przygotowanie do boju bez chwały • męczeństwo bez zmartwychwstania to główny cel edukacji młodzieży • symbolika węża  dwulicowość, maska, obłuda • bezmiar udręki spiskowca, tragicznego mściciela i konspiratora. On jest ofiarą jaka składa za swoje człowieczeństwo. Ofiara ta wiąże się ze zdradą prowadzącą do hańby Osobowość jest kaleka i z pełną świadomością przyjmuje swój los • musi złożyć z człowieczeństwa ofiarę • syn matki polki i Polski znosił swe poniżenia moralne w kręgu symboliki chrystologicznej • odwołanie do krzyża, męczeństwa, zmartwychwstania, makiawelizmu • to determinizm historyczny, który skazuje Polaka na kolizję wartości etycznych, moralnych.  źródło człowiek • historia skazuje na teki właśnie los