Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Małopolska Wyżyna
Małopolska Wyżyna Europa, Polska Małopolska Wyżyna, duży region naturalny, stanowiący część pasa starych gór i wyżyn w środkowej Europie. Leży na terytorium Polski oraz (niewielka część na wschodzie) Ukrainy. Małopolska Wyżyna oddziela Podkarpacie Północne (Kotliny - Sandomierską i Oświęcimską) od Niżu Środkowoeuropejskiego. Zbudowana jest z różnorodnych skał paleo-, mezo- i kenozoicznych. Najwyższe jej wzniesienia (Łysica) stanowią pozostałości gór powstałych w orogenezie hercyńskiej. Małpolska Wyżyna składa się z: Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Środkowomałopolskiej i Wschodniomałopolskiej.