Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

MYŚL SPOŁECZNA I POLITYCZNA
MYŚL SPOŁECZNA I POLITYCZNA Niccolo Machiavelli - skuteczność działania władcy w imię racji stanu, - po zjednoczeniu Italii optymalnym ustrojem republika - makiawelizm - doktryna polityczna, według której każde posunięcie rządzącego jest usprawiedliwione, jeśli ma na celu dobro państwa ( cel uświęca środki. - O losie człowieka decyduję fortuna, przebojowość, ludzie silni, odważni samodzielni mogą kształtować swój los, pełnić funkcje publiczne - Napisał dzieło "Książe" Tomasz Morus - stworzył wizję idealnego społeczeństwa, żyjącego na wyspie Utopii ( m.in. postulat zniesienia własności prywatnej ) - jego poglądy uważano za początki socjalizmu utopijnego - każdy obywatel zobowiązany jest do pracy maksymalnie 6 godz. Dziennie, każdy według potrzeb może z tej pracy korzystać. - Panuje równość, tolerancja, nie ma obiegu pieniądza. Jan Bodin - uważał monarszy za najlepszą formę rządów - władca powinien stanowić prawa i jednocześnie stać ponad nimi - podwaliny pod nowożytną koncepcję monarchii absolutnej z prawem państwowym dającym królowi władzę nieograniczoną i prawem cywilnym zapewniającym ochronę własności poddanych - prekursor kapitalizmu, państwo na wymianie handlowej opierało się na zasadach merkantylizmu. Erazm z Roterdamu - postulował reformę kościoła w oparciu o zasadę tolerancji - zwalczał nauczanie scholastyczne - wiara oparta na wykształceniu - państwo rządzone sprawiedliwie przez wykształconego władcę, panuje tolerancja religijna