Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Literatura przedmiotu wyróżnia cztery podstawowe rodzaje potrzeb
Literatura przedmiotu wyróżnia cztery podstawowe rodzaje potrzeb: - Potrzeby wynikające z istoty człowieka, jego osobowości, cech psychicznych i biologicznych. - Potrzeby wynikające z różnych ról jakie człowiek spełnia w życiu społecznym: system gospodarki rynkowej stwarza w tym względzie człowiekowi szeroką paletę możliwości obok stosunkowo prostych form pracownika najemnego wykonującego mniej lub bardziej skomplikowane zadania poprzez bardziej odpowiedzialne funkcje dozoru i kontroli skomplikowanych procesów technicznych, technologicznych, kierowanie biznesem aż po odpowiedzialne i niepozbawione ryzyka prowadzenie działalności przedsiębiorczej na własny rachunek. - Tzw. grupa potrzeb podstawowych, zalicza się tu: uzyskanie pracy zgodnej z kwalifikacjami i odpowiedniego dochodu za tę pracę, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zabezpieczenie na wypadek niemożności zarobkowania lub niewystarczalności dochodu z pracy, ochrona zdrowia i pomoc w chorobie, odpowiednie warunki mieszkaniowe, możliwości wypoczynku – gwarantowanie urlopów. Tego rodzaju potrzeby mają tendencję systematycznego wzrostu w miarę postępującego rozwoju gospodarczego i społecznego. - Potrzeby o charakterze ogólnym odnoszące się do określonego poziomu życia grup społecznych i większych zbiorowości. Potrzeby te rozpatrywane są w ramach planowania przestrzennego, geografii społecznej, a ich poziom ilustrować- mogą tzw. mierniki infrastruktury społecznej.