Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Literatura a prawda o człowieku I rzeczywistości - Na przykładzie utworów pisarzy współczesnych, przedstaw swoje refleksje
  

 


Temat ten złożony jest z dwóch części. Jest to konfrontacja pierwszej, jaką jest literackie spojrzenie na człowieka i jego rzeczywistość, oraz drugiej, gdzie widzimy człowieka, jego świat z naszego punktu widzenia. Aby przedstawić moją opinię na temat różnych punktów widenia człowieka, chciałbym się posłużyć powieścią George'a Orwell'a pt: “Folwark Zwierzęcy". Najlepszym przykładem będzie ta właśnie powieść paraboliczna, w której bohaterami są zwierzęta, wyposażone w szereg umiejętności i cech ludzkich (mowa, pismo). Tak jak w bajce, gatunku również alegorycznym, zwierzęta przedstawiają pewne typy ludzi.

Temu samemu celowi ualegorycznienia fabuły służy fantastyka przedstawionych zdarzeń, które każą czytelnikowi, szukać w nich innego niż realisyczne znaczenia. Bohaterami są zwierzęta domowe, którym zostały przypisane postawy i losy, które miom zdaniem utożsamiać można z państwem totalitarnym. W naszym przypadku jest niezwykle podobnie. Społeczeństwo podzielone jest na poddanych i tą “najważniejszą władzę", która często jest zła nie sprawdza się, zawodzi. Weźmy za przykład kilka postaci z powieści. Zacznę od tzw przywódców folwarku.

Napoleon - gburowaty, głupi i uparty władca, bezwzględny w dążeniu do władzy i jej możliwości. Nie znosi sprzeciwów, wymaga absolutnego poddaństwa, przy czym jest również faszywy i niesprawiedliwy. Jego oddany pochlebca - Krzykała, stojący przy władcy i wspierający go we wszystkich decyzjach, jest też twórcą propagandy i bezczelnym, służalczym, nie czującym żadnego zażenowania kłamcą. Warstwę społeczno-pasożytniczą (gdyż w każdym środowisku taka istnieje) reprezentują tu świnie. Są grupą uprzywilejowaną, czerpiącą korzyści materialne z panującego systemu, tworzą takąe aparat biurokratyczny mając bezpośredni wpływ na decyzje wodza. Ale czy istniałby jakikolwiek inny aparat władzy żerującej na społeczeństwie, gdyby nie był ubezpieczany przez siły budzące terror. Takimi typami ludzi są psy, działające jako wojsko lub milicja, oddana i posłuszna wodzowi, wykonująca każdy rozkaz bez względu na jego charakter i zasadność.

Jak w każdym społeczeństwie literackim, czy też rzeczywitym dużo jest ludzi oszukanych. Takimi postaciami są Chyży, przywódca oddany sprawie, pracowity, pełen pomysłów służących realizacji idei, padający ofiarą kłamliwych oskarżeń i niesprawiedliwego wyroku, gdyż zagraża walczącemu o władzę Napoleonowi, jak również Bokser - sprawiedliwy, uczciwy, oddany idei obywatel, z poświęceniem służący dobrej sprawie I społeczeństwu, realizujący założenia teorii, nie dopuszczający do siebie myśli o zakłamaniu wodza, oszukany idealista, wykorzystywany przez władzę.

Należy też oczywiście zaznaczyć obecność tej najliczniejszej grupy społecznej, jaką jest ogół zwierząt, uwidoczniony w powieści jako społeczeństwo państwa totalitarnego, oszukiwane i wykorzystywane przez władzę, bierne na ogół, pozwalające sobą manipulować przy użyciu propagandy. Kury natomiast przyjmują inną strategię próbując się buntować, walczyć z włdzą za pomocą sabotażu. Nie można zapomnieć o Gospodyni, która jest przykładem obywatela rozsądnego, uświadamiającego sobie zło, zakłamanie władzy, niegodność tworzonego porządku z ideą równości i szczęścia wszystkich obywateli.

W ramach podsumowania, należy zauważyć, że “Folwark Zwierzęcy", to analiza konkretnych typów ludzkich charakterów, jak również systemu totalitarnego, jego kształtowania się i rowoju. Orwell przedstawia tu schemat, według którego rodzi się państwo totalitarne, a w nim zawarta jest prawda o ludziach żyjących w takim środowisku, z takimi poglądami i mających taki stosunek do władzy i ówczesnej sytuacji w folwarko-narodzie, stąd tak wiele tu uwag dotyczących działania władzy oraz reakcji obywateli, które znane są z historii komunizmu, czy faszyzmu.