Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Liberalna myśl ekonomiczna i jej przedstawiciele
Liberalna myśl ekonomiczna i jej przedstawiciele Teoretyczne podstawy liberalizmu gospodarczego stworzył Adam Smith - twórca klasycznej ekonomii. Teoria A. Smitha opierała się na: - wolności gospodarczej - wolnej konkurencji - silny indywidualizm gospodarczy - prywatna własność Rolę państwa w zakresie finansów publicznych ograniczał do tworzenia warunków dla swobody działania mechanizmu rynkowego, ochrony zewnętrznej, ochrony własności i wymiaru sprawiedliwości, oraz organizacji robót publicznych. J.B. Say uważał natomiast że najlepszym podatkiem jest podatek umiarkowany, a najlepszy plan finansowy polega na małym wydatkowaniu - Leseferyzm Założenia polityki liberalnej: - neutralna polityka podatkowa - wysokość opodatkowania społeczeństwa nie powinna hamować aktywności gospodarczej i zdolności gospodarstw domowych do oszczędzania - podatki pośrednie dla pracowników najemnych w celu zwiększenia możliwości przedsiębiorców w inwestowaniu i oszczędzaniu.