Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Oświecenie >

Lektura prac myślicieli oświeceniowych
Lektura prac myślicieli oświeceniowych.

Jan Jakub Rousseau :

-wyjaśnienie pojęć obowiązujących w systemie demokratycznym,

-definicja państwa - "wyrazu woli zbiorowej" organizującej się w celu osiągnięcia określonych wartości etycznych,

-prawo - "wyraz woli zbiorowej", dla stosownej ochrony interesu zbiorowości. Podstawą takiej ideologii jest założenie, że zbiorowość zawsze wie najlepiej co jest dla niej dobre i co jest słuszne (najsłabszy punkt rozumowania),

-pogląd o władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej. Wszystkie są wyrazem owej woli zbiorowej : -ustanawianie praw, -wykonywanie praw, -egzekwowanie praw.

-dobro i zło czynione przez człowieka w znacznej mierze uwarunkowane są przez relacje społeczne; aby człowieka uczynić dobrym, trzeba kształtować odpowiednio warunki społeczne, w których żyje ; jeśli człowieka można doskonalić poprzez zmianę instytucji społecznych, to otwarta jest droga do rewolucji i utopii,

-prawa moralne nie są obiektywne, np. przemoc może służyć danej społeczności (autor zapomina, że pojęcie dobra i zła trzeba rozważać w trzech relacjach - Boga, drugiego człowieka i samego siebie, a nie tylko jednej z nich).

Denis Diderot - "Encyklopedia"

-pochwała demokracji za jej szczególne zalety moralne - sprawujący władzę poświęcili przecież własne życie dobru publicznemu, są wybrani z najmądrzejszych ze społeczności,

-fanatyzm - zabobon,

-wolnomyślność - myśleć może tylko ten, kto nie wierzy w Boga,

-praca jest źródłem wszelkich przyjemności, z odpoczynku rodzi się rozwiązłość obyczajów.

Wolter - "Kandyd"

Powiastka filozoficzna - opowieść konwencjonalna, w której przedstawione wydarzenia służą ilustracji określonych tez filozoficznych bądź moralnych.

-polemika z optymistyczną filozofią oświecenia,

-teza - świat jest podły, podobnie jak i człowiek.