Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Lęk i jego znaczenie dla zachowania człowieka
Lęk i jego znaczenie dla zachowania człowieka a) lęk – jest to subiektywne odczucie niebezpieczeństwa, a jego negatywny charakter wpływa na fakt, że organizm uprzedza o porażce działania spowodowanego samym strachem b) strach – jest to przeżycie niebezpieczeństwa c) osobowość lękowa – pełna niepokoju, każda sytuacji związana z jakimś zadaniem będzie odczuwała jako intensywne niebezpieczeństwo, w następstwie czego jej działanie będzie skierowane na uniknięcie paniki, a nie na uzyskanie wyniku d) funkcje lęku: - lęk pojawia się pod wpływem grożącej frustracji i skłania do działanie w rezultacie którego można ewentualnie uniknąć frustracji - pragnienie uniknięcia niebezpieczeństwa mobilizuje i jednocześnie alarmuje organizm, zapewniając odpowiednią ilość energii do wykonania potrzebnego działania - jeżeli organizm w odpowiednim czasie przeżyje zagrażające niebezpieczeństwo wszystkie formy działania mające na celu uniknięcie go lub opóźnienie zostaną pod wpływem strachu wykonane lub przyswojone o wiele szybciej niż normalnie - jednocześnie strach może skłaniać człowieka do zachowania poniżej jego poziomu rozwoju, powoduje więc działanie regresywne (Hamilton) - lęki mogą prowadzić do dręczącej bezradności, wpływać dezorganizująco na działania