Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

LUBLIN
LUBLIN Największe miasto środkowo-wschodniej Polski jest ośrodkiem naukowym z dwoma uniwersytami, stanowi też centrum kultury regionu. Lublin leży nad rzeką Bystrzycą, na skraju Wyżyny Lubelskiej pokrytej lessem, w którym wyżłobione są liczne wąwozy. Na terenie miasta rozłożonego na licznych pagórach spotykamy różnicę wzniesień od 165 do 240 m. Pierwsza osada na wzgórzu Czwartek istniała już w VI wieku a rozwinęła się znacznie w następnym stuleciu. Miejskie prawa magdeburskie otrzymał Lublin w 1317 roku od Władysława Łokietka. Rozwijająca się osada została otoczona murami obronnymi w XIV I XV wieku. W 1569 roku zawiązano tu unię między Polską a Litwą. Od 1578 roku Lublin był siedzibą Trybunału Koronnego Małopolski. Późniejsze wieki to okres kolejnych wzlotów i upadków miasta powodowanych pożarami, najazdami i epidemiami. W XIX wieku rozwinął się tu przemysł i rozszerzyła zabudowa miasta. W 1918 roku powstał w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski, pierwsza w historii uczelnia wyższa na tym terenie. W okresie okupacji panował w mieście terror hitlerowski. Po wojnie nastąpił rozwój i poszerzenie granic administracyjnych miasta. Najciekawszą częścią Lublina jest Stare Miasto zamykające się w obrębie dawnych murów obronnych, których znaczne fragmenty zachowały się do dziś. Na Stare Miasto prowadzi BRAMA KRAKOWSKA z XIV wieku. W centrum rynku znajduje się ratusz z XV wieku i fasady klasycystyczne z 1781 roku. Przy ulicy Złotej mieści się kościół i klasztor Dominikanów fundacji Kazimierza Wielkiego z XIV wieku, obecnie renesansowy. W kościele jest 11 kaplic, wśród nich renesansowa kaplica Firlejów z początków XVII wieku. W jednej z kaplic można zobaczyć obraz,, Pożar miasta Lublina z 1711 roku". Zamek Kazimierza Wielkiego został całkowicie zniszczony działaniami wojennymi lecz odbudowano go z przeznaczeniem na więzienie w stylu neogotyckim. Najcenniejsza w Lublinie jest zachowana do dziś kaplica zamkowa Świętej Trójcy, która została udekorowana przez artystów ruskich, sprowadzonych przez Władysława Jagiełłę. Zamek jest dziś siedzibą MUZEUM LUBELSKIEGO z bogatą ekspozycją malarstwa polskiego, sztuki i rękodzieła artystycznego oraz sztuki ludowej. W najstarszej dzielnicy miasta na CZWARTKU znajduje się dawna cerkiew greckokatolicka Bazylianów, obecnie cerkiew prawosławna a tuż obok klasztor Augustianów w stylu póżnego renesansu. Będąc w Lublinie warto zobaczyć kaplicę św. Stanisława Kostki z rzeźbami i freskami z XVII wieku. W kościele znajduje się tzw. zakrystia akustyczna, umożliwiająca słyszenie rozmów a nawet szeptów przebywających w kościele. Obok tzw. WIEŻY TRYNITARSKIEJ mieści się MUZEUM DIECEZJALNE ze zbiorami dawnych ornatów, paramentów kościelnych i sztuki sakralnej. Przy tym placu rozpoczyna się główna arteria komunikacyjna miasta - KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE z licznymi kamienicami pochodzącymi z XIX wieku. W mieście warto także zobaczyć kościół Brygidek, zbudowany w 1412 roku z inicjatywy Władysława Jagiełły. Na południu miasta Lublin jest przedmieście MAJDANEK, w którym hitlerowcy założyli w 1941 roku obóz zagłady na powierzchni 270 ha. Z wycieńczenia i wskutek rozstrzeliwań zginęło tu około 360 tys. ofiar z 28 państw, 51 narodowości, w tym największą grupę stanowili Polacy i Żydzi. Obecnie mieści się tu MUZEUM MARTYROLOGII i mauzoleum oraz kaplica ekumeniczna. W północnej dzielnicy Lublina na przedmieściu Sławinek warto zwiedzić MUZEUM WSI LUBELSKIEJ - skansen budownictwa ludowego z terenu Lubelszczyzny.