Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kultura materialna, społeczna i niematerialna
Kultura materialna, społeczna i niematerialna Istnieje kilka poziomów , sfer , kategorii kultury: · Robert McIver : - Porządek technologiczny ( sfera środków prawomocnych w obrębie danej kultury ) - Porządek społeczny ( sfera celów i środków ) - Porządek kulturalny ( sfera celów ) · A.Kroeber : - Kultura rzeczywistości ( zachowania i ich wytwory - korelaty , artefakty kulturowe ) - Kultura społeczna ( zwyczaje i obyczaje ) - Kultura wartości ( przedmioty niematerialne , wyższe wyidealizowane , kultura symboliczna ) · Kazimierz Dobrowolski : - Kultura materialna - Kultura społeczna ( wzory zachowań w stosunku do innych ludzi ) - Kultura niematerialna ( sztuka , religia , idee ) · Alfred Weber : - Cywilizacja zewnętrzna ( technika , technologia i wiedza stosowana ) - Cywilizacja wewnętrzna ( moralność , prawo , państwo ) - Kultura w wąskim znaczeniu ( sztuka , religia , idee ) · - Technologia - Społeczeństwo - Geologia (Kłoskowska) Nie symboliczne - Symboliczne Instrumentalne Autoteliczne Kulturowy – materialny (konsumpcyjne) Kulturalny – symboliczny