Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kultura a cywilizacja
Kultura a cywilizacja W języku fr. „cywilizacja” i „kultura” znaczą to samo . 1. Cywilizacja odnosi się do kultury materialnej , natomiast termin kultura odnosi się do wyższej , niematerialnej kultury. 2. Przez socjologię niemiecką cywilizacja była rozumiana jako ogłada , przyjęcie pewnych wyrafinowanych form współżycia , procesu wzrastającego poskramiania efektów i podwyższania progu tego , co legalne. Cywilizacja to uczłowieczenie ludów w ich zewnętrznych urządzeniach , zwyczajach oraz w ich wewnętrznych przekonaniach. 3. Wg Toynbee cywilizacja to instytucjonalizacja systemu tradycji etycznych , religijnych , ideologicznych dominującego w danym społeczeństwie i społeczności z nim związanych . Cywilizacja to wyższe stadium rozwoju. 4. Cywilizacja - sfera środków Kultura - zbiór celów 5. Wg Webera cywilizacja wiąże się z racjonalizacją życia . Kultura jest natomiast swoistym układem sił żywotnych , który kształtuje oblicze danego społeczeństwa i jest utrwalony przez jego mentalność. Cywilizacja - kultura rzeczywistości , Kultura - kultura wartości . 6. XXw. - Cywilizacja to ogół zjawisk miejskich , technologicznych , intelektualnych , scentralizowanych . W porównaniu z kulturą cyw. Jest zjawiskiem totalitarnym , sztucznym. Kultura - harmonijna kumulacja dziedzictwa i wartości pozwalająca na nieskrępowany rozwój jednostki. 7. Cywilizacja to sfera zjawisk zawnątrzsterowanych i kosmopolitycznych. Jest to sfera szerzej rozumianej kultury która wykazuje elastyczność. Kultura - zjawisko lokalne wewnątrzsterowne . 8. Cywilizacja - działania masowe , uniformizacja ( schematyzacja , normalizacja ) . Kultura - sfera twórczości , realizuje się to co autentyczne , swoiste , rzeczywiste . Cywilizacja - ogół wiadomości i umiejętności uzyskanych w procesie rozwoju , ułatwiający społ. rozwiązywanie jego problemów w specyficzny sposób.