Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Które gminy mogą otrzymać subwencję wyrównawczą
Które gminy mogą otrzymać subwencję wyrównawczą Kwota wyrównawcza stanowiąca element składowy części podstawowej subwencji ogólnej z założenia ma być transferowana do gmin o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Obliczanie jej opiera się na porównywaniu wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na l mieszkańca gminy z analogicznym wskaźnikiem wyliczonym w skali kraju. Kwotę wyrównawczą, jako element składowy części podstawowej subwencji ogólnej, otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na l mieszkańca jest mniejszy niż 85% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie w odniesieniu do wszystkich gmin w kraju.