Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kto z państwa Kowalskich zadecydował o zakupie kuchenki mikrofalowej?
1. Kto z państwa Kowalskich zadecydował o zakupie kuchenki mikrofalowej? Decyzja o zakupie kuchenki 4 czerwca 1992 roku była wspólną decyzją państwa Kowalskich. Przebywając w Szwecji w 1989 roku zetknęli się po raz pierwszy z tego typu urządzeniem, którego zalety i funkcjonalność w codziennym dniu sprawiły, że państwo Kowalscy zaczęli myśleć o zakupie kuchenki mikrofalowej. Jednak ówczesna cena tego dobra była zbyt wysoka. Z czasem sytuacja zmieniła się: kuchenki względnie staniały, a ich dochód pozwalał na zakup średniej klasy kuchenki. Pierwszą kuchenkę zakupił pan Kowalski w trzecią rocznicę ich ślubu. Za namową żony zdecydowali się na zwrot kuchenki. Jednocześnie zaczęli szukać nowej, tańszej. Wspólnie zbierali informację jednak bez oczekiwanych efektów. Dopiero przypadkiem, szukając prezentu dla rodziców Ewy, zobaczyli kuchenkę o pożądanych parametrach. Po namowie sprzedawcy i przypadkowego klienta zdecydowali się na zakup tej kuchenki (4 czerwca 1992 r.). 2. Kiedy została podjęta decyzja dokonania zakupu? Chęć nabycia kuchenki narodziła się jeszcze podczas studiów (pobyt w Szwecji). Dopiero po kilku latach małżeństwa sytuacja finansowa państwa Kowalskich i ceny kuchenek umożliwiały realizację tego pomysłu. O zakupie pierwszej kuchenki zadecydował pan Kowalski 6 maja 1992 roku, w trzecią rocznicę ich ślubu. Decyzję o zakupie drugiej kuchenki podjęli państwo Kowalscy przy okazji szukania prezentu dla rodziców Ewy 4 czerwca 1992 roku. 3. Jakie istotne cechy produktu zadecydowały o dojściu transakcji do skutku? Cechy produktu, które skłoniły państwa Kowalskich do zakupu:  Możliwość szybkiego przygotowania posiłku i skrócenie przebywania w kuchni do niezbędnego minimum,  Wielofunkcyjność kuchenki mikrofalowej: odmrażanie, odgrzewanie i gotowanie,  Prestiż wynikający z posiadania dobra luksusowego,  Niezawodność urządzenia, 4. Analizując proces zakupu, czy można uznać tę decyzję za rutynowe rozwiązywanie problemu, ograniczoną (z niekompletną ilością danych) analizę problemu lub analizę pogłębioną, Jakie etapy można tu wyróżnić? Analizując proces zakupu kuchenki mikrofalowej przez państwa Kowalskich dochodzi się do wniosku, iż jest to wydłużony proces zakupu. Dotyczy on bowiem dobra drogiego i rzadko nabywanego. Ponadto każda faza procesy została zaakcentowana. Daje się zauważyć, iż konsument - państwo Kowalscy przeznaczył najwięcej czasu na poszukiwanie i ocenę alternatyw dokonanego wyboru, a realizacja zakupu była przedłużona w czasie (zbieranie informacji wśród sprzedawców i użytkowników kuchenek mikrofalowych). Zachowanie państwa Kowalskich można określić jako racjonalne. Proces decyzyjny zakupu kuchenki mikrofalowej przez państwa Kowalskich składa się z następujących faz: 1. Odczuwanie potrzeby. Po raz pierwszy państwo Kowalscy zetknęli się z kuchenka mikrofalową podczas studenckiej pracy w Szwecji. Poczynione wówczas próby rozeznania się w cenach nie zachęcały do zakupu. Dwieście dolarów stanowiące równowartość kilku średnich pensji w Polsce przekraczało możliwości finansowe wielu ludzi, w tym Państwa Kowalskich (ówczesnych studentów). Po kilku latach sytuacja ta uległa zmianie. Rozwój kariery zawodowej i wiążący się z tym wzrost dochodów umożliwiały zakup kuchenki. Potrzeba zakupu była tym silniejsza, iż pan Kowalski dużo czasu poświęcał pracy zawodowej co wiązało się z dezorganizacją życia codziennego. Kuchenka była idealnym sposobem rozwiązania tego problemu. Pani Kowalska coraz częściej myślała o zakupie kuchenki, która mogłaby ograniczyć czas spędzany w kuchni. Zakup kuchenki przez pana Kowalskiego w trzecią rocznicę ślubu i jej późniejszy zwrot dał początek poszukiwaniu alternatyw. 2. Poszukiwanie alternatyw. Faza ta trwała dwa tygodnie. W tym czasie państwo Kowalscy zebrali szereg informacji na temat kuchenek mikrofalowych od sprzedawców, znajomych. 3. Ocena alternatyw. W tym okresie trwającym stosunkowo długo państwo Kowalscy nie zdecydowali się na zakup jakiejkolwiek z oferowanych im kuchenek. Brak decyzji wynikał między innymi z obawy zakupu kuchenki na bazarze i związanych z tym późniejszych możliwych kłopotów z gwarancją, nieuprzejmą obsługą i brakiem odpowiednich kompetencji sprzedawców. Na wydłużenie czasu charakter zakupowanego dobra (dobro drogie i rzadko nabywane). 4. Decyzja zakupu. Stanowi zasadniczą fazę procesu decyzyjnego zakupu, w której następuje ostateczny wybór określonej alternatywy. Decyzja ta w przypadku państwa Kowalskich miała miejsce podczas poszukiwań prezentu dla rodziców Ewy. Istotną rolę odegrało zapewnienie sprzedawcy o niezawodności urządzenia oraz opinia klienta, który dokonywał zakupu drugiej już z rzędu kuchenki. Mimo wyższej ceny powyższe argumenty przesądziły o decyzji zakupu. 5. Odczucia po zakupie. Następuje tutaj konfrontacja oczekiwań wobec zakupionego produktu z faktycznymi doznaniami. Odczucia te mogą wiązać się z przecenianiem nie wybranych alternatyw i wpływać na przyszłe decyzje zakupu.