Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kto jest najczęściej prześladowany?
Kto jest najczęściej prześladowany? Czy ofiary molestownia moralnego odznaczają się jakimiś specyficznymi cechami osobowości? Na molestowanie moralne narażone są zazwyczaj osoby słabe lub wyjątkowo wrażliwe. Często są to również ludzie o silnej osobowości, nie wahający się otwarcie głosić swoje poglądy, jednostki zrealizowane i pełne życia, czym mogą w innych wzbudzać zazdrość. Bywa też, że ofiarami przemocy psychicznej są osoby szczególnie zdolne czy wyjątkowo kompetentne, a więc mogące stawiać w cieniu kogoś z otoczenia. Badanie wykazują jednak, że w firmach pewne kategorie pracowników narażone są bardziej niż inne na ten typ przemocy. Można więc nie od rzeczy mówić o profilu psycho-socjologicznym ofiar molestowania. Grupy pracowników, będące w firmach najczęstszym obiektem molestowania moralnego to: · osoby samotne lub nie uczestniczące w nieformalnych spotkaniach oraz nie mające poparcia kolegów z firmy · osoby w wieku przedemerytalnym · osoby odróżniające się od z jakiegoś powodu od pozostałych członków grupy np. pochodzenie, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne, orientacja seksualna · kobiety, w tym kobiety samotne, rozwiedzione, same wychowujące dziecko, kobiety w ciąży · osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, których firma chce się pozbyć, nie mając im przy tym nic do zarzucenia, a których wypowiedzenie jest dla firmy kosztowne ze względu na długi staż pracy; · osoby zbyt sumienne lub silnie zaangażowane w pracę zawodową, jak też osoby wyjątkowo zdolne lub kompetentne · osoby młode, a w szczególności młodzi pracownicy, posiadający wysoki poziom wykształcenia