Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kształtowanie i zmiana postaw. Zmiana społeczna
Kształtowanie i zmiana postaw. Zmiana społeczna Zmiana postaw zachodzi przez działania informacyjne, sterujące emocjonalnie. Działania informacyjne odnoszą się do konkretnej wiedzy, jaką jednostka zdobywa w kontakcie z rzeczywistością. Są to również oddziaływania symboliczne – przebiegające jako przekazywanie kultury. Działania sterujące ® kierowanie ku lub przeciw czemuś. Działania emocjonalne ® pobudzanie przychylności lub nieprzychylności u innych ludzi. Zmiana postaw łatwiej zachodzi, gdy: 1. Ich podmiotem są materialne aspekty kultury (technologia kontra wartości) 2. Podmiotem są centralne przedmioty kultury 3. Odnoszą się do spraw mniej podstawowych, o mniejszym ładunku emocjonalnym, mniej uświęconym 4. Dotyczą prostych elementów 5. Dotyczą niesymbolicznych elementów 6. Występują w formie, a nie w substancji 7. Dotyczą spraw, które podlegają stopniowaniu w sposób ciągły (a nie tych w postaci ostrej dychotomii) 8. Dotyczą spraw, w których w życiu społ. znajdujemy substytuty 9. Łagodzą czasy kryzysu, napięcia społ. 10. Zachodzi w społ., które mają rozleglejszą podstawę kulturalną. 11. Zachodzi w warunkach życia miejskiego, a nie wiejskiego 12. Zachodzi w społ. kulturalnie heterogenicznych a nie w homogenicznych. Zmiana społeczna jest to forma procesu społecznego, polegająca na pojawianiu się i znikaniu lub restrukturyzacji dotychczas istniejących komponentów rzeczywistości społecznej (struktura społ., organizacja społ., instytucje społ., porządek społ. i kultura). Za podstawowe czynniki pojawienia się zmiany społecznej uważa się zmianę środowiska naturalnego (zmiany geograficzne i biologiczne), liczebność populacji, zmiany technologiczne, dyfuzję kulturową, nowe idee, konflikt społ.