Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Krzycki Andrzej
Krzycki Andrzej

    

• ur. 1482 • zm. 1537 •

 

 

Andrzej Krzycki (1482–1537) to poeta–dworzanin, którego twórczość wyrosła z atmosfery renesansowego dworu, pełnej sprzeczności

i erotyzmu. Był sekretarzem królowej Bony, a zaczynał jako zwolennik centralistycznej władzy króla. Pisał głównie panegiryki.

Najsłynniejsze stanowiły ekspozycję władzy króla i były pochwałą monarszych decyzji: In Augustissimum Sigismundi regis Poloniae

et reginae Barbarae connubium... carmen (Pieśń z okazji zaślubin Zygmunta Augusta zwanego „Starym” z Barbarą Zapolya).

Twórczość Krzyckiego obracała się wokół spraw codziennych, a zwłaszcza kręgu spraw dworskich. Wówczas z panegirysty

przemieniał się w zręcznego pamflecistę i paszkwilanta.